Studie optimalizace struktury neziskové regionální nemocnice pro správní oblast 100 000 obyvatel

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2000 - 31. prosince 2002
Řešitel: MUDr. Rudolf Střítecký
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Oddělení pro vědu a výzkum (6320)

Hlavní řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Celkový rozpočet: 947 000 Kč
Registrační číslo NO5852-3/2000
Číslo zakázky: GM632040

Projekty řešitele