The structure and size of virtual regional hospital for setvicing zone with 100 000 inhabitants

Věda a výzkum

Doba řešení: -
Řešitel: MUDr. Rudolf Střítecký
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Oddělení pro vědu a výzkum (6320)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Dům zahraniční spolupráce
program: AKTION
Celkový rozpočet:
Registrační číslo 24p18
Číslo zakázky: ÚDA632919