Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu

Řešené projekty

vliv důvěryhodnosti zdroje digitálních přistěhovalců na záměr nákupu směrem k zeleným elektronickým zařízením
IGA VŠE (IGA VŠE)
2022 - 2023

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Sociální a odborné kompetence u pracovníků v sociálních službách - kombinace vzdělávacích metod na doplnění kompetencí a faktory, které proces ovlivňují
IGA VŠE (IGA VŠE)
2021 - 2022

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Efektivita vzdělávacích metod v sociálních službách v oblasti zvyšování kompetencí a rozvoje zaměstnanců
IGA VŠE (IGA VŠE)
2020 - 2021

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Riziko v rozhodování organizace – úspěšná implementace kryptografických prostředků
IGA VŠE (IGA VŠE)
2020 - 2022

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Systémová dynamika jako podpora rozhodování managementu MSP v oblasti turismus&hospitality
IGA VŠE (IGA VŠE)
2020 - 2021

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Vliv kulturních stereotypů na vnímání reklamy a hodnocení produktu spotřebitelem
IGA VŠE (IGA VŠE)
2020 - 2021

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Výzkum vztahů mezi vizuální pozorností a preferencemi spotřebitele
IGA VŠE (IGA VŠE)
2020 - 2021

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Stakeholders perspektivou strategického plánování v turismu
IGA VŠE (IGA VŠE)
2019 - 2020

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Vliv použití seduktivních technik na zapamatovatelnost a preferenci reklamního obsahu
IGA VŠE (IGA VŠE)
2019 - 2020

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Benefitový systém firem a podpora zdraví na pracovišti
IGA VŠE (IGA VŠE)
2017 - 2018

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Manažerské styly uplatňované ve zdravotnictví a jejich vliv na vybrané indikátory
IGA VŠE (IGA VŠE)
2017 - 2019

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Analýza tvorby a využití business strategií ve vybraných odvětvích v ČR
IGA VŠE (IGA VŠE)
2016 - 2018

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Analýza vybraných demografických problémů a jejich socioekonomických aspektů souvisejících s životními podmínkami obyvatelstva ČR a států EU
IGA VŠE (IGA VŠE)
2016 - 2017

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Analýza vztahu mezi celoživotním vzděláváním manažerů a úspěšností organizací
IGA VŠE (IGA VŠE)
2016 - 2018

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Business Process Management: implementace ve specifických oblastech managementu organizací
IGA VŠE (IGA VŠE)
2016 - 2017

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Faktory ovlivňující finanční zdraví v nemocničním sektoru z pohledu manažerského rozhodování
IGA VŠE (IGA VŠE)
2016 - 2017

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Komparativní analýza dat desetiletého vývoje území na případu brownfields se zřetelem na municipální management.
IGA VŠE (IGA VŠE)
2016 - 2018

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Paralela mezi identitou jedince a identitou organizace
IGA VŠE (IGA VŠE)
2016 - 2017

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Subjektivní a objektivní hodnocení kvality VŠ ze strany studentů, mezinárodní srovnání
IGA VŠE (IGA VŠE)
2016 - 2017

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Využití metod manažerského rozhodování při plánování rozvoje cestovního ruchu
IGA VŠE (IGA VŠE)
2016 - 2017

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Organizace vědecké konference na F6
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015 - 2016

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Využití metod extrakce kontextu dokumentů v manažerském rozhodování
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Marketing ve vědě a výzkumu
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Marketingová komunikace mezinárodních vysokých škol v online prostředí
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Modelování závislostí a vztahů v problematice manažerského rozhodování
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Organizace vědecké konference na F6
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013 - 2014

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Postoje budoucích manažerů k dobrovolnictví
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Relativismus versus case-based reasoning v manažerských propočtech
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Studium některých algoritmických problémů technické diagnostiky
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Tvorba strategie organizace s využitím metod a nástrojů znalostního managementu
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Vývoj zadlužení firem v důsledku finanční krize
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Výzkum mediálního trhu České republiky
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Aplikace benchmarkingu v cestovním ruchu
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Automatizovaná extrakce kontextu z nestrukturovaných textů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Faktory efektivity při správě a řízení sportovních svazů v České republice
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Indikátory kvality péče v systému poskytování zdravotnických služeb
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Kvantitativní studie sociální situace juniorů a seniorů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Metody a nástroje automatizované analýzy sentimentu
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Modelování daňové soustavy pomocí prostředků systémové dynamiky
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Nástroje a metody znalostního managementu
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Propojení mikroekonomické analýzy, metod manažerského rozhodování a aparátu teorie her za účelem zprůhlednění a vysvětlení chování nedokonale konkurenčních trhů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Učení kompozicionálních modelů a související třídy grafů (pokračování)
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Vývoj zadlužení obcí v důsledku finanční krize
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Vztah organizační identity a vybraných ukazatelů efektivity organizace
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012 - 2013

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Akcelerační a iniciační rozvojové scénáře venkovských mikroregionů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2005 - 2006

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Vybrané společenskovědní aspekty environmentálního managemetu - pokračování
IGA VŠE (IGA VŠE)
2005

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Doplnění pracovišť multimediální kamerou
FRVŠ
2001

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Multimediální studovna knihovny FM VŠE v Jindřichově Hradci
FRVŠ
2001

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Virtuální burza
FRVŠ
2001

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Využití intranetových technologií pro fakultní informační systém
FRVŠ
2001

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Zavedení simulační hry MARKSTARAT3 do výuky předmětu "Strategický marketing"
FRVŠ
2001

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Conventional and Evolutionary Construction of Fine Mixture models for Clasifikation Problems in Remote Sensing
AKTION (AKTION)
2000 - 2001

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Inovace studijního programu. Management podnikatelské sféry a veřejných služeb
FRVŠ
2000

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Pracoviště pro podporu multimédií
FRVŠ
2000

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

The structure and size of virtual reguonal hospital for a servicing zone with 100 000 inhabitants
AKTION (AKTION)
1999 - 2000

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Comparison of statistical and evolutionary approaches to feature selection in pattern recognition
AKTION (AKTION)
1999 - 2000

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Itálie - spolupráce
MF Itálie
1998 - 2003

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)