Faktory ovlivňující finanční zdraví v nemocničním sektoru z pohledu manažerského rozhodování

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2016 - 22. února 2017
Řešitel: Ing. Taťána Hajdíková, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Fakulta managementu (6000)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 101 000 Kč
Registrační číslo 12/2016
Číslo zakázky: IG632026