Modely řízení výkonnosti ve vazbě na zhodnocení finančního zdraví nemocnic

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2014 - 31. prosince 2014
Řešitel: Ing. Taťána Hajdíková, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
katedra managementu (6025)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 87 000 CZK
Registrační číslo F6/14/2014
Číslo zakázky: IG632044x