Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra managementu

Řešené projekty

Manažerské rozhodování: konstrukce, design a ověřování modelů rozhodování za rizika a za neurčitosti
IGA VŠE (IGA VŠE)
2018 - 2019

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra managementu (6025)

Výzkum faktorů ovlivňujících efektivitu reklam na českém mediálním trhu
IGA VŠE (IGA VŠE)
2018 - 2020

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra managementu (6025)

Interreg CENTRAL EUROPE, ENTER-transfer, Advancement of the economic and social innovation through the creation of the environment enabling business succession
European Regional Development Fund (ERDF)
2017 - 2020

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra managementu (6025)

Hodnocení efektivity nestátních neziskových organizací na příkladu Českého červeného kříže
IGA VŠE (IGA VŠE)
2017 - 2019

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra managementu (6025)

Vliv osobnosti manažera změny na proces změny organizační struktury
IGA VŠE (IGA VŠE)
2017 - 2018

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra managementu (6025)

Výzkum českého reklamního trhu za využití masmediálních a lifestylových dat
IGA VŠE (IGA VŠE)
2017 - 2018

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra managementu (6025)

Adaptivní přístup jako alternativa Bayesovské statistiky: aplikace přístupu „case-based reasoning“ v manažerských propočtech založených na podmíněné pravděpodobnosti
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra managementu (6025)

Analýza hospodaření nemocnic ve vybraných státech Evropy
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra managementu (6025)

Návrh metodiky hodnocení politiky cestovního ruchu na regionální úrovni
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra managementu (6025)

Přístup firem ke značce jako nehmotnému
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra managementu (6025)

Metody oceňování hodnoty značky
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra managementu (6025)

Modely řízení výkonnosti ve vazbě na zhodnocení finančního zdraví nemocnic
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra managementu (6025)

Systémově dynamický model sportovního prostředí
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra managementu (6025)

Dobré praktiky plánování rozvoje cestovního ruchu
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra managementu (6025)

Modely možných scénářů budoucnosti zdravotnictví
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra managementu (6025)

Znalostní modelování manažerských procesů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra managementu (6025)

Algoritmy pro učení kompozicionálních modelů a související třídy grafů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2011

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra managementu (6025)

Aplikace systémové dynamiky na oblast PPP projektů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2011

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra managementu (6025)

Hodnocení výsledků regionálního plánování v cestovním ruchu
IGA VŠE (IGA VŠE)
2011

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra managementu (6025)

Metody automatizované extrakce kontextu z nestrukturovaných textů založené na statistických a základních lingvistických modelech
IGA VŠE (IGA VŠE)
2011

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra managementu (6025)

Modelování komunikačních potřeb manažera
IGA VŠE (IGA VŠE)
2011

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra managementu (6025)

Vybrané aplikace managementu ve vazbě na výkonnost organizace II
IGA VŠE (IGA VŠE)
2011

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra managementu (6025)

Vzdělání jako univerzální hodnota napříč kulturami
IGA VŠE (IGA VŠE)
2011

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra managementu (6025)

Analýzy a modelování finančního potenciálu českých (slovenských) domácností
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2009 - 2010

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra managementu (6025)

Konstrukce mnoha-dimenziálních kompozicionálních modelů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2006 - 2007

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra managementu (6025)

Vliv stahování produktů z trhu na vnímání značky a tržní pozici firem
IGA VŠE (IGA VŠE)
2006 - 2007

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra managementu (6025)

Manažerský audit jako nástroj podpory trvale udržitelného rozvoje malého a středního podnikání
MŠMT
2006 - 2008

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra managementu (6025)

Modelování a optimalizace rozhodovacích procesů v městské a regionální správě
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2006 - 2008

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra managementu (6025)

Optimalizace regionální a městské osobní veřejné doopravy
MŠMT - kontakt(AIP)
2006 - 2007

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra managementu (6025)

Socioekonomický potenciál neprůmyslových deprimujících zón původních kulturních domů, škol a prodejen spotřebního družstva Jednota ve venkovském osídlení
MMR
2005 - 2006

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra managementu (6025)

Optimalizace sítí a síťových procesů
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2005 - 2006

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra managementu (6025)

Podpora rozhodování o netradičních formách dopravní obslužnosti
IGA VŠE (IGA VŠE)
2004 - 2005

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra managementu (6025)

Podpora uživatele v prostředí WWW
IGA VŠE (IGA VŠE)
2004 - 2005

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra managementu (6025)

Porovnání několika metod konstrukce mnoho dimensionálních pravděpodobnostních modelů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2004 - 2005

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra managementu (6025)