Algoritmy pro učení kompozicionálních modelů a související třídy grafů

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2011 - 31. prosince 2011
Řešitel: doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
katedra managementu (6025)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 107 000 Kč
Registrační číslo 4/2011y
Číslo zakázky: IG632021y