Administrativa SV-F6

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2010 - 31. prosince 2024
Řešitel: doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Děkan a děkanát (6010)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 992 193 CZK
Registrační číslo F 6
Číslo zakázky: IG632014