Porovnání několika metod konstrukce mnoho dimensionálních pravděpodobnostních modelů

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. září 2004 - 31. srpna 2005
Řešitel: doc. Ing. Bc. Mojmír Sabolovič, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
katedra managementu (6025)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 89 000 Kč
Registrační číslo 31/04
Číslo zakázky: IG611074