Učení kompozicionálních modelů a související třídy grafů (pokračování)

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2012 - 31. prosince 2012
Řešitel: doc. Ing. Mojmír Sabolovič, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Fakulta managementu (6000)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 97 000 Kč
Registrační číslo F6/8/2012
Číslo zakázky: IG632092