Projekty na VŠE

Projekty na VŠE

Projekty na VŠE

OptiPro 4.0: Optimalizace výrobních procesů - Průmysl 4.0 v pohraniční oblasti bavorsko-české

1. 3. 2017 - 28. 2. 2019

doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D.

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci / Katedra managementu informací

Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 (Cíl EÚS 2014–2020)

91

UP601017

Projekty řešitele: