OptiPro 4.0: Optimalizace výrobních procesů - Průmysl 4.0 v pohraniční oblasti bavorsko-české

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2017 - 28. února 2019
Řešitel: doc. Ing. Bc. Mojmír Sabolovič, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Katedra exaktních metod (6110)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Centrum pro regionální rozvoj České republiky
program: Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020
Celkový rozpočet:
Registrační číslo 91
Číslo zakázky: UP601017