Centrum pro regionální rozvoj České republiky (CRR)

OptiPro 4.0: Optimalizace výrobních procesů - Průmysl 4.0 v pohraniční oblasti bavorsko-české
2017 - 2019
Centrum pro regionální rozvoj České republiky (CRR)

Program: Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Katedra exaktních metod (6110)