Konstrukce mnoha-dimenziálních kompozicionálních modelů

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. září 2006 - 30. srpna 2007
Řešitel: doc. Ing. Bc. Mojmír Sabolovič, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
katedra managementu (6025)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 67 000 Kč
Registrační číslo 30/06
Číslo zakázky: IG611036