Konstrukce mnoho-dimenzionálních pravděpodobnostních modelů (pokračování)

Věda a výzkum

Doba řešení: 15. července 2005 - 30. září 2006
Řešitel: doc. Ing. Bc. Mojmír Sabolovič, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
katedra informatiky (6023)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 67 000 Kč
Registrační číslo 53/05
Číslo zakázky: IG611025