Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra informatiky

Řešené projekty

Modely podmíněné nezávislosti
2006 - 2007
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
katedra informatiky (6023)

Analýza změn rozdělení příjmů domácností v důsledek porevolučního procesu transformace hospodářství v ČR
2005 - 2006
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
katedra informatiky (6023)

Konstrukce mnoho-dimenzionálních pravděpodobnostních modelů (pokračování)
2005 - 2006
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
katedra informatiky (6023)

Užití grafických struktur pro zpracování textů
2005 - 2006
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
katedra informatiky (6023)

Podpora orientace a vyhledávání v prostředí WWW
2003 - 2004
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
katedra informatiky (6023)

Podpora kombinované formy studia na Fakultě Managementu VŠE v Jindřichově Hradci
2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
katedra informatiky (6023)

Současné metody prezentace výsledků sčítání lidu
2000 - 2001
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
katedra informatiky (6023)

Comparison of statistical and evolutionary approaches to feature selection in pattern recognition
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
katedra informatiky (6023)

Podpora moderních metod výuky
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
katedra informatiky (6023)