Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra informatiky

Řešené projekty

Modely podmíněné nezávislosti
AKTION (AKTION)
2006 - 2007

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra informatiky (6023)

Analýza změn rozdělení příjmů domácností v důsledek porevolučního procesu transformace hospodářství v ČR
IGA VŠE (IGA VŠE)
2005 - 2006

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra informatiky (6023)

Konstrukce mnoho-dimenzionálních pravděpodobnostních modelů (pokračování)
IGA VŠE (IGA VŠE)
2005 - 2006

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra informatiky (6023)

Užití grafických struktur pro zpracování textů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2005 - 2006

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra informatiky (6023)

Podpora orientace a vyhledávání v prostředí WWW
IGA VŠE (IGA VŠE)
2003 - 2004

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra informatiky (6023)

Podpora kombinované formy studia na Fakultě Managementu VŠE v Jindřichově Hradci
MŠMT
2003

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra informatiky (6023)

Současné metody prezentace výsledků sčítání lidu
IGA VŠE (IGA VŠE)
2000 - 2001

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra informatiky (6023)

Comparison of statistical and evolutionary approaches to feature selection in pattern recognition
AKTION (AKTION)

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra informatiky (6023)

Podpora moderních metod výuky
FRVŠ

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra informatiky (6023)