Současné metody prezentace výsledků sčítání lidu

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2000 - 31. prosince 2001
Řešitel: prof. Ing. Pavel Pudil, DrSc.
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
katedra informatiky (6023)
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 45 000 Kč
Registrační číslo 16/00
Číslo zakázky: IG602330