Pattern Recognition for Information Technology Application

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 1998 - 31. prosince 2000
Řešitel: prof. Ing. Pavel Pudil, DrSc.
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Oddělení pro vědu a výzkum (6320)
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: program KONTAKT II
Celkový rozpočet: 350 000 Kč
Registrační číslo ME 187
Číslo zakázky: GŠ632028