Multidisciplinární podpora managementu

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 1999 - 31. prosince 2004
Řešitel: prof. Ing. Pavel Pudil, DrSc.
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Společní laboratoř SALOME (6310)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Celkový rozpočet: 17 204 000 Kč
Registrační číslo MSM311600001
Číslo zakázky: ZA631019