Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Společní laboratoř SALOME

Řešené projekty

Multidisciplinární podpora managementu
MŠMT - VZ
1999 - 2004

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Společní laboratoř SALOME (6310)