prof. Ing. Pavel Pudil, DrSc.

Projekty řešitele:

Přístupy k identifikaci faktorů výkonnosti podniků s důrazem na metody výběru příznaků ve statistickém rozpoznávání
2012 - 2014
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Oddělení pro vědu a výzkum (6320)

Získávání a modelování (lékařských) znalostí (ZIMOLEZ)
2006 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Děkan a děkanát (6010)

MIXMODE - Modely distribučních směsí v rozpoznávání a zpracování obrazu
2002 - 2004
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: program KONTAKT II

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Oddělení pro vědu a výzkum (6320)

Řízení daňové politiky - měření administrativních a vyvolaných nákladů zdanění v ČR
2002 - 2004
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
katedra matematických metod (6026)

Conventional and Evolutionary Construction of Fine Mixture models for Clasifikation Problems in Remote Sensing
2000 - 2001
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Fakulta managementu (6000)

Současné metody prezentace výsledků sčítání lidu
2000 - 2001
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
katedra informatiky (6023)

Comparison of statistical and evolutionary approaches to feature selection in pattern recognition
1999 - 2000
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Fakulta managementu (6000)

Multidisciplinární podpora managementu
1999 - 2004
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Společní laboratoř SALOME (6310)

Pattern Recognition for Information Technology Application
1998 - 2000
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: program KONTAKT II

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Oddělení pro vědu a výzkum (6320)

Multidisciplinární přístupy k podpoře rozhodování v ekonomii a managementu
1996 - 2000
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Posílení výzkumu na vysokých školách

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Oddělení pro vědu a výzkum (6320)

Comparison of statistical and evolutionary approaches to feature selection in pattern recognition
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
katedra informatiky (6023)