prof. Ing. Pavel Pudil, DrSc.

Projekty řešitele:

Přístupy k identifikaci faktorů výkonnosti podniků s důrazem na metody výběru příznaků ve statistickém rozpoznávání
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2012 - 2014

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Oddělení pro vědu a výzkum (6320)

Získávání a modelování (lékařských) znalostí (ZIMOLEZ)
MŠMT
2006 - 2011

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Děkan a děkanát (6010)

MIXMODE - Modely distribučních směsí v rozpoznávání a zpracování obrazu
MŠMT-kontakt
2002 - 2004

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Oddělení pro vědu a výzkum (6320)

Řízení daňové politiky - měření administrativních a vyvolaných nákladů zdanění v ČR
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2002 - 2004

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra matematických metod (6026)

Conventional and Evolutionary Construction of Fine Mixture models for Clasifikation Problems in Remote Sensing
AKTION (AKTION)
2000 - 2001

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Současné metody prezentace výsledků sčítání lidu
IGA VŠE (IGA VŠE)
2000 - 2001

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra informatiky (6023)

Comparison of statistical and evolutionary approaches to feature selection in pattern recognition
AKTION (AKTION)
1999 - 2000

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Multidisciplinární podpora managementu
MŠMT - VZ
1999 - 2004

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Společní laboratoř SALOME (6310)

Pattern Recognition for Information Technology Application
MŠMT-kontakt
1998 - 2000

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Oddělení pro vědu a výzkum (6320)

Multidisciplinární přístupy k podpoře rozhodování v ekonomii a managementu
MŠMT-posil.
1996 - 2000

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Oddělení pro vědu a výzkum (6320)

Comparison of statistical and evolutionary approaches to feature selection in pattern recognition
AKTION (AKTION)

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra informatiky (6023)