Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Děkan a děkanát

Řešené projekty

Modernizace knihovny Fakulty managementu VŠE
2023
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)

Program: Integrovaný regionální operační program

Výzva: Knihovny

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Děkan a děkanát (6010)

Organizace vědecké konference FMSCICOM 2023
2023 - 2024
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Děkan a děkanát (6010)

Jazykové kurzy pro ukrajinské studenty 14-18
2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: ostatní

Výzva: Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Děkan a děkanát (6010)

Access to healthcare services in the context of financing mechanisms. the case of ophthalmology
2022 - 2023
Visegrad Fund (VF)

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Děkan a děkanát (6010)

Organizace vědecké konference na FM
2021 - 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Děkan a děkanát (6010)

Využití data miningových metod v managementu kvality ve výrobním sektoru
2019 - 2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Děkan a děkanát (6010)

ENTER-transfer
2017 - 2020
Evropská komise (EK)

Program: Interreg

Výzva: Interreg CENTRAL EUROPE

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Děkan a děkanát (6010)

OptiPro 4.0: Optimalizace výrobních procesů - Průmysl 4.0 v pohraniční oblasti bavorsko-české
2017 - 2019
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)

Program: Program přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Děkan a děkanát (6010)

Marketing 2020: Socioekonomické důsledky technologických inovací na příkladu marketingu
2017 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Děkan a děkanát (6010)

Letní škola Research Methods for Bussiness Students
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Děkan a děkanát (6010)

Management a ekonomika komunitních zahrad
2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Děkan a děkanát (6010)

Optimalizace metod extrakce kontextu multilinguálních textů
2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Děkan a děkanát (6010)

Modernizace výukových a pracovních prostor FM v JH
2014 - 2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: OP VaVpI

Výzva: Infrastruktura pro výuku na vysokých školách

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Děkan a děkanát (6010)

Zateplení části obvodového pláště areálu FM VŠE č.p. 1117/II v Jindřichově Hradci
2013
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Program: OP ŽP

Výzva: Výzva č. 16 - Udržitelné využívání zdrojů energie

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Děkan a děkanát (6010)

Revitalizace a stavební úpravy FM VŠE
2011 - 2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: OP VaVpI

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Děkan a děkanát (6010)

Organizace vědecké konference na F6
2011 - 2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Děkan a děkanát (6010)

Administrativa SV-F6
2010 - 2028
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Děkan a děkanát (6010)

Mapování článků sociálních služeb v Jihočeském kraji
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Děkan a děkanát (6010)

Návrh systému hodnocení regionálních programových dokumentů cestovního ruchu
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Děkan a děkanát (6010)

Optimalizace poskytování veřejných služeb a zkoumání dopadu na veřejné výdaje
2010 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Děkan a děkanát (6010)

Organizace vědecké konference na F6
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Děkan a děkanát (6010)

FM VŠE - INOVACE STUDIJNÍHO OBORU A VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ FAKULTY MANAGEMENTU VŠE PRAHA V J. HRADCI
2009 - 2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: OP VK

Výzva: 2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Děkan a děkanát (6010)

Získávání a modelování (lékařských) znalostí (ZIMOLEZ)
2006 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Děkan a děkanát (6010)