Management a ekonomika komunitních zahrad

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2014 - 31. prosince 2014
Řešitel: RNDr. Oldřich Syrovátka, CSc.
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Děkan a děkanát (6010)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 65 000 CZK
Registrační číslo F6/37/2014
Číslo zakázky: IG632084x

Projekty řešitele