Mapování článků sociálních služeb v Jihočeském kraji

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2010 - 31. prosince 2010
Řešitel: RNDr. Oldřich Syrovátka, CSc.
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Děkan a děkanát (6010)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 119 600 Kč
Registrační číslo F6/9/2010
Číslo zakázky: IG632030x

Projekty řešitele