RNDr. Oldřich Syrovátka, CSc.

Projekty řešitele:

Management a ekonomika komunitních zahrad
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Děkan a děkanát (6010)

Mapování článků sociálních služeb v Jihočeském kraji
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Děkan a děkanát (6010)