Access to healthcare services in the context of financing mechanisms. the case of ophthalmology

Věda a výzkum

Doba řešení: 23. března 2022 - 30. dubna 2023
Řešitel: doc. Ing. Petr Pažitný, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Děkan a děkanát (6010)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Visegrad Fund
Celkový rozpočet:
Registrační číslo 22120107
Číslo zakázky: UP601022

Projekty řešitele