Optimalizace poskytování veřejných služeb a zkoumání dopadu na veřejné výdaje

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2010 - 31. prosince 2011
Řešitel: doc. Ing. Markéta Fantová Šumpíková, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Děkan a děkanát (6010)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 69 810 Kč
Registrační číslo F6/12/2010
Číslo zakázky: IG632050x