Modelování systému řízení regionálně zaměřených veřejných výdajových programů

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2003 - 31. prosince 2005
Řešitel: doc. Ing. Markéta Fantová Šumpíková, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Oddělení pro vědu a výzkum (6320)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 2 316 000 Kč
Registrační číslo GA402/03/1221
Číslo zakázky: GA632033

Projekty řešitele