Přednáškový pobyt prof. J. Němce a inovace studijního programu FM VŠE

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2002 - 31. prosince 2002
Řešitel: doc. Ing. Markéta Fantová Šumpíková, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
katedra veřejné ekonomiky (6028)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Fond rozvoje vysokých škol
Celkový rozpočet: 184 000 Kč
Registrační číslo F5-1701
Číslo zakázky: ÚD602022