Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra veřejné ekonomiky

Řešené projekty

Vybrané společensko-vědní aspekty environmentálního managementu
2003 - 2004
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
katedra veřejné ekonomiky (6028)

Koncepce finančního účetnictví pro věrné a poctivé zobrazení akvizicí a fúzí (podnikových kombinací)
2003 - 2004
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
katedra veřejné ekonomiky (6028)

Efektivnost zdanění a její vliv na rozhodování firem a podnikatelů
2002 - 2004
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
katedra veřejné ekonomiky (6028)

Přednáškový pobyt prof. J. Němce a inovace studijního programu FM VŠE
2002
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
katedra veřejné ekonomiky (6028)

Vliv interakcí důchodových daní na rozhodování subjektů v tranzitivních ekonomikách
2001 - 2002
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
katedra veřejné ekonomiky (6028)