Koncepce finančního účetnictví pro věrné a poctivé zobrazení akvizicí a fúzí (podnikových kombinací)

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2003 - 31. prosince 2004
Řešitel: Ing. Irena Stejskalová, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
katedra veřejné ekonomiky (6028)

Hlavní řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 703 000 Kč
Registrační číslo GA402/03/1341
Číslo zakázky: GA632013

Projekty řešitele