Ing. Irena Stejskalová, Ph.D.

Projekty řešitele:

Manažerský audit jako nástroj podpory trvale udržitelného rozvoje malého a středního podnikání
MŠMT
2006 - 2008

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra managementu (6025)

Koncepce finančního účetnictví pro věrné a poctivé zobrazení akvizicí a fúzí (podnikových kombinací)
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2003 - 2004

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra veřejné ekonomiky (6028)