Ing. Irena Stejskalová, Ph.D.

Projekty řešitele:

Manažerský audit jako nástroj podpory trvale udržitelného rozvoje malého a středního podnikání
2006 - 2008
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
katedra managementu (6025)

Koncepce finančního účetnictví pro věrné a poctivé zobrazení akvizicí a fúzí (podnikových kombinací)
2003 - 2004
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
katedra veřejné ekonomiky (6028)