doc. Ing. Markéta Fantová Šumpíková, Ph.D.

Projekty řešitele:

Optimalizace poskytování veřejných služeb a zkoumání dopadu na veřejné výdaje
2010 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Děkan a děkanát (6010)

Modelování systému řízení regionálně zaměřených veřejných výdajových programů
2003 - 2005
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Oddělení pro vědu a výzkum (6320)

Přednáškový pobyt prof. J. Němce a inovace studijního programu FM VŠE
2002
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
katedra veřejné ekonomiky (6028)