doc. Ing. Markéta Fantová Šumpíková, Ph.D.

Projekty řešitele:

Optimalizace poskytování veřejných služeb a zkoumání dopadu na veřejné výdaje
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010 - 2011

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Děkan a děkanát (6010)

Modelování systému řízení regionálně zaměřených veřejných výdajových programů
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2003 - 2005

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Oddělení pro vědu a výzkum (6320)

Přednáškový pobyt prof. J. Němce a inovace studijního programu FM VŠE
FRVŠ
2002

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra veřejné ekonomiky (6028)