Jazykové kurzy pro ukrajinské studenty 14-18

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. června 2022 - 30. června 2022
Řešitel: Mgr. Irena Míková, Ph.D.
Kontaktní osoba: Ing. Lenka Vetýšková
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Děkan a děkanát (6010)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: ostatní
výzva: Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022
Celkový rozpočet: 53 000 CZK
Registrační číslo 56/15/UKR-JK/2022.
Číslo zakázky: ÚD601222
Cílem je vytvoření, organizace a realizace intenzivních kurzů českého jazyka pro ukrajinské studenty.