Analýza vztahu mezi celoživotním vzděláváním manažerů a úspěšností organizací

Věda a výzkum