Využití data miningových metod v managementu kvality ve výrobním sektoru

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2019 - 29. února 2020
Řešitel: Ing. Blanka Bártová
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Děkan a děkanát (6010)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 119 290 Kč
Registrační číslo F6/2/2019
Číslo zakázky: IG632029

Projekty řešitele