Ing. Blanka Bártová

Projekty řešitele:

Využití data miningových metod v managementu kvality ve výrobním sektoru
2019 - 2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Děkan a děkanát (6010)