Marketing 2020: Socioekonomické důsledky technologických inovací na příkladu marketingu

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2017 - 28. února 2019
Řešitel: Mgr. Klára Šimůnková, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Děkan a děkanát (6010)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 211 960 Kč
Registrační číslo F6/86/2017
Číslo zakázky: IG632087

Projekty řešitele