Mgr. Klára Šimůnková

Projekty řešitele:

Marketing 2020: Socioekonomické důsledky technologických inovací na příkladu marketingu
IGA VŠE (IGA VŠE)
2017 - 2019

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Děkan a děkanát (6010)