Organizace vědecké konference FMSCICOM 2023

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2023 - 29. února 2024
Řešitel: doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Děkan a děkanát (6010)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 91 020 CZK
Registrační číslo F6/51/2023
Číslo zakázky: IG632033
Projekt navazuje na předchozí projekty zaměřené na každoroční pořádání vědecké konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky na Fakultě managementu VŠE. Vystoupení na konferenci je nedílnou součástí požadavků kladených na studenty doktorského studia (od roku 2021 dvakrát během studia).
Cílem projektu je především dosáhnout aktivní účasti studentů doktorského, ale i magisterského studia, resp. mladých akademických pracovníků na této konferenci a poskytnout jim zpětnou vazbu k jejich aktuálním výzkumným projektům. Projekt dále usiluje o podporu účastníků z dalších škol, českých i zahraničních.