FM VŠE - INOVACE STUDIJNÍHO OBORU A VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ FAKULTY MANAGEMENTU VŠE PRAHA V J. HRADCI

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 26. května 2009 - 30. dubna 2012
Řešitel: PhDr. Miloslava Hiršová, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Děkan a děkanát (6010)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: OP VK
výzva: 2.2 Vysokoškolské vzdělávání
Celkový rozpočet: 16 943 603 CZK
Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/07.0264
Číslo zakázky: ES601039

Projekty řešitele