Vztah organizační identity a vybraných ukazatelů efektivity organizace

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2012 - 31. prosince 2013
Řešitel: PhDr. Miloslava Hiršová, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Fakulta managementu (6000)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 152 880 Kč
Registrační číslo F6/12/2012
Číslo zakázky: IG632122