Příprava aktualizace Dlouhodobého záměru FM VŠE v oblasti vzdělávání

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. dubna 2015 - 31. prosince 2015
Řešitel: PhDr. Miloslava Hiršová, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Katedra společenských věd (6120)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: VŠE
program: IRS
výzva: IRS2015
Celkový rozpočet: 53 425 CZK
Registrační číslo IRS/F6/44/2015
Číslo zakázky: RP612015