Organizace vědecké konference na FM

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2021 - 28. února 2023
Řešitel: Ing. Daria Gunina, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Děkan a děkanát (6010)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 237 000 CZK
Registrační číslo F6/3/2021
Číslo zakázky: IG632011
Projekt navazuje na předchozí projekty zaměřené na každoroční pořádání vědecké konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky na Fakultě managementu VŠE. Cílem projektu je především dosáhnout aktivní účasti studentů, doktorandů a dalších mladých vědeckých pracovníků fakulty na této konferenci, kde získají zpětnou vazbu na své probíhající výzkumy. Dalším cílem je usilovat o vyšší účast (především doktorandů) z ostatních fakult VŠE a z jiných vysokých škol.