Výzkum faktorů ovlivňujících efektivitu reklam na českém mediálním trhu

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2018 - 29. února 2020
Řešitel: Ing. Daria Gunina, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
katedra managementu (6025)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 400 990 Kč
Registrační číslo F6/1/2018
Číslo zakázky: IG632048