Ing. Daria Gunina

Projekty řešitele:

Online marketing communication of universities
IGA VŠE (IGA VŠE)
2021 - 2022

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Katedra managementu (6140)

Organizace vědecké konference na FM
IGA VŠE (IGA VŠE)
2021 - 2023

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Děkan a děkanát (6010)

Výzkum faktorů ovlivňujících efektivitu reklam na českém mediálním trhu
IGA VŠE (IGA VŠE)
2018 - 2020

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra managementu (6025)

Výzkum českého reklamního trhu za využití masmediálních a lifestylových dat
IGA VŠE (IGA VŠE)
2017 - 2018

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra managementu (6025)