Výzkum českého reklamního trhu za využití masmediálních a lifestylových dat

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2017 - 28. února 2018
Řešitel: Ing. Daria Gunina, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
katedra managementu (6025)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 142 260 Kč
Registrační číslo F6/5/2017
Číslo zakázky: IG632027