Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra matematických metod

Řešené projekty

Inovace výuky matematicko-ekonomických předmětů s pomocí programu Derive5
FRVŠ
2003

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra matematických metod (6026)

Práce s elektronickou databankou ekonomických časových řad
IGA VŠE (IGA VŠE)
2002 - 2003

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra matematických metod (6026)

Řízení daňové politiky - měření administrativních a vyvolaných nákladů zdanění v ČR
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2002 - 2004

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra matematických metod (6026)

Podpora využití vhodných počítačových programů při výuce matematicky orientovaných předmětů na bakalářském a magisterském stupni studia managementu.
IGA VŠE (IGA VŠE)
2001 - 2002

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra matematických metod (6026)

FRED
IGA VŠE (IGA VŠE)
2000 - 2001

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra matematických metod (6026)