Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra matematických metod

Řešené projekty

Inovace výuky matematicko-ekonomických předmětů s pomocí programu Derive5
2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
katedra matematických metod (6026)

Práce s elektronickou databankou ekonomických časových řad
2002 - 2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
katedra matematických metod (6026)

Řízení daňové politiky - měření administrativních a vyvolaných nákladů zdanění v ČR
2002 - 2004
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
katedra matematických metod (6026)

Podpora využití vhodných počítačových programů při výuce matematicky orientovaných předmětů na bakalářském a magisterském stupni studia managementu.
2001 - 2002
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
katedra matematických metod (6026)

FRED
2000 - 2001
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
katedra matematických metod (6026)