Podpora využití vhodných počítačových programů při výuce matematicky orientovaných předmětů na bakalářském a magisterském stupni studia managementu.

Věda a výzkum