doc. RNDr. Jitka Bartošová, Ph.D.

Projekty řešitele:

Socioekonomická situace vybraných skupin obyvatelstva v zemích EU
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Katedra exaktních metod (6110)

Kvantitativní studie sociální situace juniorů a seniorů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Analýzy a modelování finančního potenciálu českých (slovenských) domácností
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2009 - 2010

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra managementu (6025)

Analýza změn rozdělení příjmů domácností v důsledek porevolučního procesu transformace hospodářství v ČR
IGA VŠE (IGA VŠE)
2005 - 2006

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra informatiky (6023)

Inovace výuky matematicko-ekonomických předmětů s pomocí programu Derive5
FRVŠ
2003

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra matematických metod (6026)

Práce s elektronickou databankou ekonomických časových řad
IGA VŠE (IGA VŠE)
2002 - 2003

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra matematických metod (6026)

Podpora využití vhodných počítačových programů při výuce matematicky orientovaných předmětů na bakalářském a magisterském stupni studia managementu.
IGA VŠE (IGA VŠE)
2001 - 2002

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra matematických metod (6026)