doc. RNDr. Jitka Bartošová, Ph.D.

Projekty řešitele:

Socioekonomická situace vybraných skupin obyvatelstva v zemích EU
2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Katedra exaktních metod (6110)

Kvantitativní studie sociální situace juniorů a seniorů
2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Fakulta managementu (6000)

Analýzy a modelování finančního potenciálu českých (slovenských) domácností
2009 - 2010
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
katedra managementu (6025)

Analýza změn rozdělení příjmů domácností v důsledek porevolučního procesu transformace hospodářství v ČR
2005 - 2006
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
katedra informatiky (6023)

Inovace výuky matematicko-ekonomických předmětů s pomocí programu Derive5
2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
katedra matematických metod (6026)

Práce s elektronickou databankou ekonomických časových řad
2002 - 2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
katedra matematických metod (6026)

Podpora využití vhodných počítačových programů při výuce matematicky orientovaných předmětů na bakalářském a magisterském stupni studia managementu.
2001 - 2002
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
katedra matematických metod (6026)