Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Katedra exaktních metod

Řešené projekty

Konceptualizace pojmu a nástroje pro měření míry odpojení při ignoraci organizačního růstu.
IGA VŠE (IGA VŠE)
2022 - 2024

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Katedra exaktních metod (6110)

Alternativní přístup ke krizovému managementu – reaktivní krizový management a systémová dynamika
IGA VŠE (IGA VŠE)
2021 - 2022

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Katedra exaktních metod (6110)

Visual Attention in an Overstimulating Environment
IGA VŠE (IGA VŠE)
2021 - 2023

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Katedra exaktních metod (6110)

Modelování úrovně zralosti, výzvy národní architektury eGovernmentu České republiky
IGA VŠE (IGA VŠE)
2020 - 2021

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Katedra exaktních metod (6110)

Adaptivní alertovací business inteligence systém
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2020 - 2022

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Katedra exaktních metod (6110)

Organizace vědecké konference na FM
IGA VŠE (IGA VŠE)
2019 - 2021

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Katedra exaktních metod (6110)

Specifikace faktorů ovlivňujících míru identifikace s organizací
IGA VŠE (IGA VŠE)
2019 - 2021

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Katedra exaktních metod (6110)

OptiPro 4.0: Optimalizace výrobních procesů - Průmysl 4.0 v pohraniční oblasti bavorsko-české
Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 (Cíl EÚS 2014–2020)
2017 - 2019

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Katedra exaktních metod (6110)

Advertising Scheduling Patterns - Dynamické modely masmediálního plánování
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Katedra exaktních metod (6110)

Jazykově nezávislá analýza sentimentu s využitím globálního kontextu
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Katedra exaktních metod (6110)

Socioekonomická situace vybraných skupin obyvatelstva v zemích EU
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Katedra exaktních metod (6110)

Využití přístupů k modelování závislostí a vztahů mezi proměnnými pro podporu manažerského rozhodování
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Katedra exaktních metod (6110)

Kulturní dimenze a návrh webových uživatelských rozhraní
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Katedra exaktních metod (6110)

Pokročilé metody detekce textových plagiátů a jejich vizualizace
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Katedra exaktních metod (6110)

Kvalita webu: determinanty uživatelské spokojenosti s webem
IGA VŠE (IGA VŠE)
2008 - 2009

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Katedra exaktních metod (6110)

Efektivní metody detekce textových plagiátů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2007 - 2008

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Katedra exaktních metod (6110)

Kvalitativní modely pro posuzování webových aplikací
IGA VŠE (IGA VŠE)
2007 - 2008

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Katedra exaktních metod (6110)